Det kan inte ha undgått någon hästägare att vi har en ovanligt torr och betesfattig sommar i år i större delen av landet. Konsekvenserna blir tyvärr också att vi i höst och vinter kanske står inför den svåraste hökrisen på väldigt många år. Jordbruksverket har gått ut med att till exempel mark i träda och kantzooner som inte varit klassat som vall nu får lov att skördas och betas. Flera kommuner och ideella organisationer försöker också dra sitt strå till stacken, tex i fb gruppen Foderhjälpen 2018 hjälps alla åt att samordna tillgång och efterfrågan. Bra initiativ! Vi behöver allas input och idéer i denna situation. Vi hoppas på att årets andraskörd kommer bli bättre om vädret slår om så att krisen inte blir så kännbar för alla djurägare som det verkar nu.

Hur mycket grovfoder behöver hästen äta?

Den minsta mängd grovfoder dvs hö och hösilage som man kan ge hästen per dag är 1 kilo torrsubstans (ts) per 100 kilo häst. Omräknat i hö motsvaras det av 1,2 kg/100 kg häst och för hösilage ca 1,4 – 2 kg beroende på hur låg ts det är, ju fuktigare hösilage desto lägre ts.

Denna minigiva är inte optimal, vi rekommenderar normalt upp till den dubbla mängden och man kan täcka i princip hela hästens näringsbehov på ett artrikt grovfoder. Tillgången på det är ovanligt i år och man behöver säkerhetställa att de får i sig tillräckligt med fibrer och förlänger ättiden genom andra källor som tex hygienisk halm eller lusern. Analysera fodret för att få näringsvärdena inkl socker(WSC) och mineraler.

Vad man man som hästägare göra?

Man kan hushålla med det grovfoder man har genom att se över och förändra rutiner tex låta dem gå kvar på bete längre i höst, sätta upp nya hagar i skogspartier som inte brukas eller i impediment som vi har gott om i delar av Sverige. Åtgärda höspill i boxarna genom tex foderkrubbor, utnyttja hösilage balarna genom att fler hästar delar på den innan den blir dålig. Man kan blanda höet el hösilaget med andra grovfoder. Kan man få tag på fjolårshö som håller en bra hygienisk kvalité är det också en lösning, man får dock se över näringsvärdet och balansera upp det. Se upp med undermåligt grovfoder, det är bättre att köpa dammfritt grovfoder med lågt näringsinnehåll än viceversa.

Se till att hästen alltid har fri tillgång till färskt vatten och tillsätt elektrolyter(salter)

Vi har förutom bete- och hökris haft en hel del samtal om hästar som varit på gränsen till uttorkade på grund brist på elektrolyter.  Brist kan uppstå i varmt väder i kombination med för lite elektrolyter, prestationer och/eller stress samt för dålig tillgång till färskt vatten. Elektrolyter är mineraler – salter – som hästen normalt får i sig via sin foderstat och genom mineraltillskott på betet.

Finns det fler alternativ?

Flera tips på grovfoderalternativ finns och vi kan ge råd utifrån vår erfarenhet. Om man inte har tillräckligt med bete eller vet att man kommer få svårt att få tillräcklig mängd eller kvalité i näringsinnehåll och hygien måste man söka andra näringsrika fiber källor för att inte riskera hästens hälsa och välmående. Spannmål (även ris och majs) är inte optimalt pga dess relativt låga innehåll av fibrer och höga nivåer stärkelse som hästen har svårt att bryta ner.

TOTAL som grovfoderbalanserare

Funktionsfodret TOTAL täcker det näringsbehov hästen inte får i sig via grovfodret. Hästen har behov av lättlösliga fibrer, högvärdigt protein, goda fettsyror, antioxidanter, örter mm som balanserar pH, elektrolyter(mineraler) och vitaminer samt för den moderna hästens livsstil även tillskott av goda bakterier för tarmhälsa och optimalt upptag.

TOTAL innehåller den mångfald fibrer den skulle fått i sig om den hade betat i det fria och på så sätt stärkt sitt immunsystem genom ökat antal arter goda bakterier i fodersmältningssystemet.

TOTAL innehåller inget blodsockerhöjande och pH sänkande spannmål och inget tillsatt socker. Ett foder för alla hästar oavsett ålder eller arbete. Alla hästar oavsett tex ras eller arbetehar likadant fodersmältningsystem, dvs de bearbetar och tar upp näringen på samma sätt, men ska fodras individuellt . TOTAL är balanserat och man reglerar genom att öka eller minska mängden efter behov.

TOTAL är näringstätt och även en liten mängd gör stor nytta. Men TOTAL kan även tom ersätta ersätta grovfodret under kortare perioder. Det är säkert, tryggt och designat för hästens känsliga fodersmältningsystem och utvecklat av Horse Physilologist med specialkunskap i hästens nutrition.

TOTAL har funnits i 18 år och var det första spannmålsfria kompletta fodret på den europeiska marknaden.

Om du behöver balansera ditt bete eller grovfoder har du i TOTAL ett spannmålsfritt, sunt, näringstätt, koncentrerat foder som inte behöver kompletteras med något annat än det bete eller grovfoder du har.

Vi räknar gärna på mängden TOTAL utifrån den individuella hästens behov. Besök vår hemsida www.eqvital.se  för att hitta ombud nära dig eller handla med hemleverans på shop.eqvital.se. Frågor meja anna@totalhorsefeed.com

 

Länkar SJV, råd och undantag från regler
https://www.lrf.se/politikochpaverkan/aganderatt-och-miljo/torka/

http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/krisberedskap/torkan/undantagfranreglervidskordpagrundavtorkan.4.377b10d8163f4deaf8920093.htmlslider_mule_mat