HISTORIA

Företaget Primero Equine Int. skapades utifrån ett behov att utfodra hästar i enighet med den kunskap som finns om hästens näringsfysiologi i vår tid. Att påminna oss alla om hur hästens fodersmältningssystem fungerar och genom att vi har denna kunskap kan möta hästens näringsbehov på ett naturligt optimalt sätt som möjligt inom den moderna hästhållningen.

Primero Equine Int. bildades av Linda Linnane BSc (Hons) efter att hon tillbringat många år med att studera och arbeta med hästar i
södra Spanien, där hon bevittnade ett flertal fall av foderrelaterade sjukdomar och tillstånd.

När Linda återvände till England 1992 fortsatte hon studera hästens hälsa och prestation och doktorerade 1997 med en första klassens hedersgrad i hästens vetenskap och fysiologi. Under denna period bedrev hon specialiserad hästforskning på den veterinärmedicinska fakulteten i Cordoba, Spanien, där hon studerade muskelfysiologi hos en grupp andalusiska hingstar. Denna forskning blev ämne för hennes avhandling och presenterades senare på International Conference of Equine Sports Medicine & Science. Därefter publicerade hon en artikel i International Journal of Anatomi. Hon har sedan skrivit och publicerat flera artiklar om utfodringsrelaterad hälsa hos hästar och fortsätter att arbeta och undervisa inom detta ämne både i Spanien och England.

Från 1997 till 2000 koncentrerade sig Linda på att forska och utveckla hästfodret ”Total”. Fodret är ursprungligen skapat för hästar i södra Spanien som traditionellt utfodras med en foderstat med brister i fiber- och näringsinnehåll. Fodret lanserades sedan i England på Brittish Equine Event 2000 och det fortsätter att skörda framgångar i båda länderna och vidare internationellt. Hästägare rapporterar kontinuerligt om positiva resultat vid användning av fodret till hästar i olika discipliner – utan att de behöver komplettera med dyra tillskott och extrafoder.