ETT FODER!  – HUR ÄR DET MÖJLIGT?

Idag med ett ofattbart brett sortiment av foder och tillskott på marknaden kan det vara svårt att föreställa sig och förstå hur bara ett komplett foder kan fylla näringsbehovet för alla hästar, oavsett deras livsfas, arbetsbelastning, typ, ras, temperament eller miljö.  Vi glömmer ofta att innan det fanns färdigfoder fick alla hästar äta samma slags foder, bestående av havre, korn, kli osv. De fick olika mängd foder beroende på deras individuella energibehov. Vetenskaplig forskning har nu visat att stärkelsebaserade fodermedel inte är anpassade för hästens fodersmältningssystem. Många fysiologiska och psykologiska problem som vi ser i dag orsakas av vår oförmåga att anpassa utfodringen till hästens ätbeteende och fodersmältningsförmåga.

För att våra hästar ska hålla sig friska och prestera väl måste vi ständigt påminna oss själva om att hästen utvecklades som en gräsätare gjord för att kontinuerligt smälta stora mängder fiberrika växter. Han är inte en ”spannmålsätare” som vi.

Med detta i åtanke, har Primero Equine utvecklat ett unikt foder i syfte att förbättra hästens fodersmältning och prestation. Som kvalificerade Hästfysiologer är detta vår främsta förpliktelse till hästen; inte att skapa ett estetiskt eller kommersiellt tilltalande foder. När vi utvecklade TOTAL sökte efter vi inte några jämförelser på den existerande fodermarknaden, vi sökte enbart efter ingredienser av hög kvalitet som var väl beprövade och hade hög smältbarhet och lämpligt näringsinnehåll för hästar.