TEAM TOTAL ethical nutrition
Team Members

Som Team Member i TEAM TOTAL ethical nutrition delar man TOTALs värdegrund:

Att ge sin/sina tävlingshästar bästa möjliga förutsättningar för att få leva ett så naturligt liv som möjligt parallellt med sina tävlingsmålsättningar. Genom att se hästen ur ett helhetsperspektiv kan vi möta deras behov av trygghet, näring/födosök och rörelse. Detta skapar harmoniska, friska och starka hästar som kan prestera upp till dess genetiska potential.

Att förstå att hästen är en växtätande grovtarmsjäsare vilket innebär att den största delen av hästens näringsbehov ska komma från fibrer, som ger en skonsam uthållig energi och högvärdigt protein. Att hålla låga nivåer av stärkelse(från spannmål) och socker är en av de enklaste åtgärderna för att hålla pH, tarmsystem och blodsockernivån i balans. Då dagens art- och näringsfattiga gräs/hö/hösilage inte ger en komplett diet för hästen behöver den en koncentrerad näringstät balanserare som är designat för hästens känsliga fodersmältningssystem.

Vi kommer att presentera våra Team Members fortlöpande och de kommer också dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter, mot- och medgångar – precis som det är i verkliga livet!