RIKTLINJER VID UTFODRING

Vila & lätt arbete

De förhöjda halterna vitaminer och mineraler tillsammans med innehållet av smältbara fibrer och olja gör att mindre mängd foder kan ges åt hästar i vila eller lätt arbete. Det är ändå möjligt att tillgodose deras näringsbehov.

Arbets- och tävlingshästar

Den högre givan av TOTAL är säker att ge åt arbets– och tävlingshästar som kräver högre energi– och näringsnivåer. Energin fås från fiber och fett , som är lättsmält för hästen utan de negativa effekter av stärkelseöverbelastning som man ser med spannmålsbaserade fodermedel. Innehållet av Yea-Sacc 1026 garanterar optimalt utnyttjande av smältbara fibrer och god absorption samt skyddar hästen från fodersmältningsrubbningar som annars är vanliga när hästen reser mycket och deltar i tävlingar.

Avelston & unghästar

Den högvärdiga proteinkälla som finns i TOTAL innehåller nödvändiga aminosyror för avelsston i slutet av dräktigheten och under digivning. Det är också bevisat att dagligt intag av Yea-sacc1026 förbättrar upptaget av protein, kalcium och fosfor, vilket ger bra och stabil tillväxt hos unghästar.

Äldre hästar & konvalescenter

Eftersom TOTAL är anpassat till hästens matsmältningssystem gynnas äldre hästar och konvalescenter av de högkvalitativa fibrer och förhöjda halt av mineraler och vitaminer som fodret innehåller. De gynnas också av att fodret är koncentrerat, när foderintaget är minskat pga dålig aptit eller nedslitna tänder. Innehållet av antioxidanter hjälper till att binda fria radikaler och upprätthålla ett sunt immunförsvar.

Utfodringsanvisningar

Grovfodret skall utgöra basen i foderstaten. Komplettera med TOTAL efter behov. Alla hästar ska utfodras individuellt beroende på vikt, ras, arbete, miljö och temperament. Vi hjälper gärna till att beräkna individuell fodermängd, kontakta oss i så fall.

Med ett grovfoder som är anpassat till din häst kan du enkelt reglera mängden TOTAL. Exempel på fodermängd per dag för en genomsnittlig häst vägande 500kg:
Vila/lätt arbete 0,5-1,5 kg. Normalt till hårt arbete 1-3 kg. Vid mindre giva behöver man komplettera med ett mineralfoder. Kontakta oss för konsultation.