Vi ser hästen ur ett holistiskt perspektiv, dvs vi ser den ur ett helhetsperspektiv. Yttre symtom som visar sig, kan ha  kopplingar till inre obalanser. Rörelsestörningar och stela muskler kan i själva verket vara symtom från ett organ som inte arbetar optimalt, förändrade beteenden visar sig ofta ha samband med obalanser i hormonsystemet, som i sin tur kan bero på stress, fel foder, antibiotika mm. Återkommande kotledsinflammationer kan bero på att utrensningsorganen är överbelastade.

Kroppens celler har sitt eget kommunikationssystem. Det är ett system, som vid optimala förhållanden gör att kroppen hela tiden har en självläkande förmåga. Det är mycket effektivt sammankopplat och fungerar via mycket fina frekvenssignaler – hela tiden och blixtsnabbt.  Kommunikationen är på ett biofysiskt/bioresonans nivå.

När kroppen utsätts för olika belastningar kommer kommunikationssystemet att överbelastas och kan till sist inte längre ta hand om sej ”själv”. Vi upplever att hästen får tydliga eller diffusa symtom som leder till skavanker eller sjukdomar. Exempel på belastningar kan vara: stress, parasiter, mögel, virus, bakterier, antibiotika, NSAID, vacciner, för lite/mycket/dålig näring, tungmetaller, föroreningar, dålig vattenkvalitet, strålning. Hästens moderna livsstil gör det svårt för kroppen att upprätthålla sin naturliga balans och reparationskapacitet.

Man kan med hjälp av olika analyser och undersökningar ”se igenom”  hästens symtom och beteende. Med hjälp av funktionsmedel kan man återställa kommunikationssystemet och den inre balansen.

Kontakta oss för mer information

 

Häst på bild