Vill du ingå i vårt Team?

Hingst o stoVi ser hästen ur ett holistiskt perspektiv, dvs vi ser den ur ett helhetsperspektiv. Yttre symtom som visar sig, har ofta kopplingar till inre obalanser. Rörelsestörningar och stela muskler kan i själva verket vara symtom från ett organ som inte arbetar optimalt, förändrade beteenden visar sig ofta ha samband med obalanser i hormonsystemet, som i sin tur kan bero på stress, fel foder, antibiotika mm. Återkommande kotledsinflammationer kan bero på att utrensningsorganen är överbelastade. Vi arbetar med analyser för att hitta obalanser och med näringsterapi och funktionsmedel kan man återupprätta den inre balansen.

Vi hänvisar alltid till veterinär om hästen är sjuk, vi behandlar inte sjukdom. Vi är med i det förebyggande arbetet, eller när man inte kan hitta ”felet” på hästen trots många klinikbesök.

MEN. Det behövs fler som kan se varje hästs problem ur ett helhetsperspektiv och utifrån det ge förslag på  inre balanseringar, samtidigt som hästen får hjälp ”utifrån” för att underlätta kroppens självläkande process. Vi söker därför samarbete med duktiga Equiterapeuter, ”Häst”Osteopater, Hästfysioterapeuter,  Equipater, Massörer, mfl yrkespraktiserande inom hästhälsa.

 

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information

”att jobba förebyggande är roligare!”